Dbając o bezpieczeństwo naszych gości oraz zwierząt uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

Regulamin Gospodarstwa Agroturystycznego

 • Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 i kończy o 10.00.
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00. Gospodarze zastrzegają sobie możliwość odstępstw w przypadku gdy na terenie gospodarstwa organizowana jest impreza okolicznościowa.
 • Gospodarze nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione bez dozoru na terenie gospodarstwa,
 • Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia rzeczy na terenie gospodarstwa powstałych z jego winy.
 • Obowiązuje zakaz palenia w domkach.
 • Podczas pobytu gości możemy wejść do państwa domku, jeżeli zajdzie nieprzewidziana potrzeba np. ulewa, awaria prądu, wody itp.
 • Basen nie posiada ratownika tak, że osoby korzystające z tego miejsca dokonują tego na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • Dzieci nieletnie mogą się kąpać tylko w obecności rodziców lub opiekunów.
 • Parking jest niestrzeżony, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu.
 • Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu w ciągu 3 dni na konto nr:
  BNP PARIBAS 90 1600 1462 1883 5952 2000 0003 Krystyna Krysztofiak w tytule dane wpłacającego i termin rezerwacji.
 • W przypadku braku zaliczki w przeciągu 3 dni rezerwację uznaje się za nieważną.
 • Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do rezerwacji usługi z winy gospodarstwa.
 • Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry.
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających na pobyt w gospodarstwie jest niższa niż wcześniej uzgodniona lub gdy Gość skraca okres pobytu, Gospodarz ma prawo do pobrania opłaty zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami.
 • Nieprzybycie w ciągu 1 dnia od wskazanej w rezerwacji daty przyjazdu i nie poinformowanie o fakcie późniejszego przybycia, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji, a Gospodarz może dowolnie dysponować domkiem lub pokojem.
 • Prosimy o utrzymywanie czystości i nie niszczenia umeblowania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Osoby odwiedzające gości zobowiązane są do opuszczenia posesji do godziny 22:00.
 • Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania po swoich pupilach.
 • Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić kwaterę w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Dostęp do zwierząt gospodarskich może odbywać się tylko pod nadzorem gospodarza.
 • Gospodarz nie odpowiada za dostępność plaży wojskowej na Poligonie Wicko.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie Agrotyrystyki bez nadzoru.

Regulamin Jazdy Konnej

Chcąc skorzystać z jazdy konnej, w trosce o zdrowie i kondycję Państwa oraz naszych zwierząt należy przestrzegać poniższych zasad:

 • Samodzielna jazda konna odbywa się na własną odpowiedzialność. Gospodarz nie odpowiada za straty materialne i osobowe wynikłe podczas samodzielnej jazdy oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Ze względu na potencjalne nieprzewidywalne zachowanie zwierząt zalecamy wcześniejsze wykupienie ubezpieczenia NNW.
 • Nie niszcz i nie dekompletuj sprzętu jeździeckiego znajdującego się na wyposażeniu stajni.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na wybiegu dla koni oraz padoku tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Prosimy nie krzyczeć i nie przeklinać w towarzystwie innych klientów szczególnie dzieci.
 • Każde zwierzę przebywające w Agroturystyce K&K ma swoje własne przyzwyczajenia i charakter. Przed zbliżeniem się do jakiegokolwiek zwierzęcia, a zwłaszcza konia poproś gospodarza o zgodę i asystę.
 • Pamiętaj o podstawowej zasadzie, aby nigdy nie podchodzić do koni od tyłu.
 • Jeśli chcesz nakarmić jakiekolwiek zwierzę przebywające na terenie naszej agroturystyki, możesz to zrobić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia gospodarza. Pamiętaj, że nasze zwierzęta nie mogą spożywać słodyczy. Możesz je poczęstować jabłkami, marchewkami lub suchym chlebem (nie może być spleśniały). Zawsze upewnij się u gospodarza czy pożywienie, którym chcesz nakarmić nasze zwierzęta jest odpowiednie.
 • Nigdy nie wsiadaj na konia bez odpowiedniego nakrycia chroniącego głowę - toczka lub kasku. Zadbaj o odpowiedni strój do jazdy konnej, który zapewni Ci komfortową jazdę bez niepotrzebnych obtarć - tj. długie spodnie, najlepiej bez wewnętrznych szwów oraz obuwie o twardej podeszwie. Będąc na koniu nie odbieraj telefonu komórkowego, zdejmij biżuterię i nie żuj gumy.
 • Nigdy nie wsiadaj na konia w biżuterii lub ubraniu, które może go zranić. Pamiętaj, że konie tak jak i ludzie mają różne temperamenty i przyzwyczajenia - jeśli zamierzasz podczas jazdy konnej posłużyć się palcatem - zawsze zapytaj o zgodę gospodarza.
 • Jeśli gospodarze zauważą, że przez nieodpowiedzialne zachowanie narażasz ludzi lub zwierzęta na niebezpieczeństwo - mogą poprosić Cię o zejście z konia lub nawet zabronić kolejnych jazd.
 • Kontakt ze zwierzętami, a zwłaszcza jazda konna wymaga z Twojej strony ostrożności i koncentracji. Jeśli jesteś w nienajlepszej formie nie wsiadaj na konia. Pamiętaj, nigdy nie wsiadaj na konia będąc pod wpływem alkoholu.
 • Osoby przyjeżdżające na teren Agroturystyki z własnym koniem robią to na własną odpowiedzialność. Stadnina nie odpowiada za szkody spowodowane przez własne konie oraz konie klientów.

Regulamin Jazdy Konnej z instruktorem

Podczas korzystania z lekcji jazdy z instruktorem obowiązuje powyższy Regulamin Jazdy Konnej oraz poniższe zasady:

 • Na jazdę konną z instruktorem przyjeżdżamy 20 minut przed ustaloną godziną.
 • W przypadku braku możliwości pojawienia się na lekcji jazdy należy poinformować o tym fakcie instruktora najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną lekcję.
 • Na jazdę konną przyjeżdżamy w odpowiednim ubraniu.
 • Podczas zajęć z instruktorem należy stosować się do jego poleceń.
 • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności ze zwierzęciem, a przede wszystkim - zbliżania się, ubrania, czyszczenia, wsiadania, schodzenia oraz karmienia koni należy uprzednio zapytać się o zgodę instruktora.
 • Instruktor ma prawo odmówić udzielenia lekcji jeżeli uzna, że uczestnik łamie zasady regulaminu lub zachowuje się niestosownie lub nie stosuje się do jego poleceń.
 • Pojawienie się na zajęciach z instruktorem w stanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub palenie tytoniu w jakiejkolwiek formie może skutkować odmówieniem udziału w lekcji i anulowaniem karnetu, w konsewkwencji czego wszystkie umówione godziny jazdy z instruktorem przepadają.
 • Podczas jazdy w terenie należy poruszać się po trasie wyznaczonej przez instruktora i pod żadnym pozorem nie oddalać się od grupy.